Xe điện - xe của tương lai

Nhà sản xuất xe điện Myoko vừa tổ chức sự kiện ra mắt 4 mẫu xe điện mới bao gồm 2 mẫu xe đạp điện và 2 xe máy điện. Với việc nâng cao tỉ lệ nội địa hóa sản xuất trong nước, công ty thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thị trường xe điện Việt Nam.